ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

မြန်မာ့ရေအရင်းမြစ်များကို ကောင်းမွန်သေချာစွာသုံးစွဲပြီး၊ အနာဂတ်အတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော ဂေဟစနစ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မြန်မာ့ရေသိပ္ပံ(Myanmar Waters Academy)ကို စုပေါင်းထူထောင်ကြပါသည်။ ရေ၏ တန်ဖိုးကို မှန်ကန်စွာ သိမြင်သဘောပေါက်၍ အကျိုးအရှိဆုံး အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးတိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှ ရေရှည်တည်တံ့သော ဂေဟစနစ်ကိုပါ တစ်ပြိုင်နက် ထိန်းသိမ်းတည်ဆောက်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

  • ရေဖူလုံရေး၊ 
  • ရေကို အခြေပြုသော စီးပွားရေးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ 
  • လိုအပ်သော ရေအခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊
  • ရေပညာရပ်ဆိုင်ရာ ခေတ်မှီ နည်းပညာများနှင့် ရေစီမံအုပ်ချုပ်ရေး (Water Governance)၊ ရေစီမံခန့်ခွဲရေး (Water Management) တို့တွင် ဘက်စုံကျွမ်းကျင်သော ရေပညာရှင်များကို အားပေးမြှင့်တင်ရေး တို့ကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။